Press "Enter" to skip to content

Dance in the Sky

Dance in the SkyBicheonmu / 飞天舞 / Fei Tian Wu / 비천무 (飛天舞) / Bicheonmu / Bichunmu / Bichunmoo / Dance in the Sky / Flying Heavenly Dance, is a Korean fantasy, romance, and action TV series.

Total Episodes: 33
Broadcast year: 2005
Opening theme song: Ai Ni (爱你) by Duan Pin Zhang (段品章)
Ending theme song: Ni De Ai Wo De Tian (你的爱 我的天) by Duan Pin Zhang (段品章)
Original writing (manga): Bichunmoo (비천무) by Kim Hye Rin (http://people.empas.com/people/info/ki/mh/kimhyelin/)
Director: Yoon Sang Ho (운상호)
Action director: Ma Yu Cheng (马玉成)

Casts:
Joo Jin Mo as Liu Zhenhe (Jin-ha) 劉珍河
Wang Ya Nan as Nangong Junguang (Namgong Jun-kwang) 南宮俊光
Park Ji Yoon as Xueli (So-lee) 雪莉
Niu Li as Chen Lizhen (Jin Yuh-jin) 陳麗珍
Kim Kang Woo as Shi Jun 史俊
Wang Zhi Hua as Huang Pu 皇埔
Park Shin Hye as A Li Shui 阿利水
Huang Da Liang as Nangong Yanji 南宮延吉
Yan Kuan as Liu Zhangyu 劉璋玉
Jiang Hong as Su Xian

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *