Press "Enter" to skip to content

Gong Fu Zhuang Yuan

Gong Fu Zhuang Yuan / 功夫状元 / Kung Fu Beggar / The King of Beggars / Kungfu Scholar is a Taiwanese kungfu series, starring Ng Man Tat and Yuen Qiu.

Genre: Wuxia, Kungfu
Episodes: 35
Broadcast period: 2006
Opening theme song: 功夫状元(Gong Fu Zhuang Yuan) by Danny Chan Kwok Kwan, Pu Ye Dong, Liu Jia Jie, Fan Tian Tian
Ending theme song: 太适合(Tai Shi He) by Liu Jia Jie

Casts:
Ng Man Tat as Su Bao 苏保
Yuen Qiu (元秋) as Dai San 戴三
Eva Huang (黄圣依) as Wen Qi/Jin Sha 温绮/金莎
Pu Ye Dong (浦叶栋) as Su Can 苏灿
Danny Chan Kwok Kwan (陳國坤) as Nie Xiao Long 聂小龙
Li Hui (李卉) as Nian Ci 念慈
Shi Xing Yu (释行宇) as Cheng Wu Kou 成无寇
Liu Jia Jie (刘佳杰) as Cheng Bai Hua 成白花
Ho Man Fai (何文煇) as Jiang Bao 酱爆
Zhang Ming Ming (张明明) as Advisor Wei 魏师爷
Lam Chi Chung (林子聰) as Fatty Cong 肥仔聪
Tin Kai Man (田啓文) as Tian Ji 田鸡 hk
Sun Jing Ji (孙敬季) as Zhuo Fei Fan 卓非凡
Mo Mei Lin (莫美林) as Tu Tou 秃头
Ding Hao (丁浩) as Emperor
Fan Tian Tian (范湉湉) as Hui Yun Ni 慧云妮
Yin Ming (尹明) as Tu Ha Duo 图哈多

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *