Press "Enter" to skip to content

Liao Zhai 2

Liao Zhai 2 / 聊斋 2 / Liaozhai Zhiyi, Strange Tales of Liao Zhai is Chinese TV series. Liao Zhai Zhi Yi, or Strange Stories from a Chinese Studio, is a collection of nearly five hundred mostly supernatural tales published during the early Qing Dynasty. 6 stories are selected for this show.

Broadcast period: 2007

Yan Zhi 胭脂
Casts:
Han Xue as Yan Zhi 胭脂
Yan Kuan as E Zi Chuan 鄂子川
Li Li (李黎) as Yan Xia 胭霞
Luo Da Hua (骆达华) as Shu Jie Lang 宿介郎
Gong Fang Min (公方敏) as E Tai Xing 鄂太行

Yi Quan 义犬
Casts:
Benny Chan as He Tian Quan 赫天全
Lin Jin (林静) as Jia Shuang Shuang 贾双双
Shi Yu (施羽) as Jia De 贾德
Lily Chung (鍾淑慧) as Liu Fang 刘芳
Wang Li (王力) as Li Ang 李昂

Ying Ning 婴宁
Casts:
June as Ying Ning 婴宁
Zhao Yi (赵毅) as Wang Zi Fu 王子服
Yang Chen (杨晨) as Wang Zi Chu 王子楚
Han Wen Wen (韩雯雯) as Lin Ji Lan 林卿兰
Zhou Hao (周浩) as God of lightning 雷神
Gordon Liu(劉家輝) as Wuxing taoist priest 五行道人

Fen Die 粉蝶
Casts:
Esther Liu as Fen Die 粉蝶
Eddie Peng as Yang Ri Dan 阳曰旦
He Zhong Hua (何中华) as Wang Feng 王丰
Liu Xue Hua as Yang Shi Niang 阳十娘
Qiu Guo Jun (秋郭军) as Yan Chun 晏春

Luo Sha Hai Shi 罗刹海事
Casts:
Eric Suen (孫耀威) as Ma Yi 马骥
Michelle Yip as Xiao Qiao 小乔
Guan Qing (關青) as General Dong 董太尉
Cheung Sai (张倩) as Dong Qing He 董清荷
Sun Le Qiu (孙乐秋) as Shu Hu Lao Sou 鼠龙老叟

Lian Xiang 莲香
Casts:
Chen Da Wei (陈大伟) as Sang Xiao 桑晓
Yang Xue (杨雪) as Lian Xiang 莲香
Hugo Ng (吳岱融) as Wei Yi Qi 韦亦奇
Yang Min Na (杨悯娜) as Li Hong Yang 李红映
Jia Qing (贾青) as Fang Lin 方琳

Producer: Qiu Li Xin (裘立新)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *